Bánh Bông Lan Trứng Muối

Tìm kiếm cửa hàng

Bánh Bông Lan Trứng Muối

Sản phẩm

428BK

185,000 VND

435BK

205,000 VND

434BK

205,000 VND

265BK

205,000 VND

263BK

205,000 VND

262BK

205,000 VND

261BK

205,000 VND

264BK

400,000 VND

260BK

205,000 VND

259BK

205,000 VND

258BK

205,000 VND

257BK

205,000 VND

Liên hệ

Địa chỉ

Trụ sở chính: Trường Sơn – Thạch Nham Tây – Hòa Nhơn –
Hòa Vang – TP Đà Nẵng

Số Điện Thoại

Hotline: 0931 60 20 60 -
0906 449 508 - Mr Quân

Email

chungquan111@gmail.com

Giờ Làm Việc

5h00 sáng đến 22h00 tối
tất cả các ngày trong tuần

1