Bánh Kem

Tìm kiếm cửa hàng

Bánh Kem

Sản phẩm

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Bông Lan Trứng Muối...

Size 16: 155.000đ; Size 18: 185.000đ; Size 20: 220.000đ; Size 22: 250.000đ. Nhận đặt bánh mẫu theo yêu cầu: 0931 60 20 60.

155,000 VND

Liên hệ

Địa chỉ

Trụ sở chính: Trường Sơn – Thạch Nham Tây – Hòa Nhơn –
Hòa Vang – TP Đà Nẵng

Số Điện Thoại

Hotline: 0931 60 20 60 -
0906 449 508 - Mr Quân

Email

chungquan111@gmail.com

Giờ Làm Việc

5h00 sáng đến 22h00 tối
tất cả các ngày trong tuần

1