Bánh Kem 8/3

Tìm kiếm cửa hàng

Bánh Kem 8/3

Sản phẩm

223BK

185,000 VND

120BK

185,000 VND

23BK

185,000 VND

232BK

185,000 VND

233BK

205,000 VND

374BK

205,000 VND

389BK

205,000 VND

375BK

205,000 VND

108BK

185,000 VND

148BK

185,000 VND

136BK

185,000 VND

138BK

185,000 VND

Liên hệ

Địa chỉ

Trụ sở chính: Trường Sơn – Thạch Nham Tây – Hòa Nhơn –
Hòa Vang – TP Đà Nẵng

Số Điện Thoại

Hotline: 0931 60 20 60 -
0906 449 508 - Mr Quân

Email

chungquan111@gmail.com

Giờ Làm Việc

5h00 sáng đến 22h30 tối
tất cả các ngày trong tuần

1