Bánh Kem 20.11

Tìm kiếm cửa hàng

Bánh Kem 20.11

Sản phẩm

Mẫu 4

Liên hệ

Mẫu 5

Liên hệ

Mẫu 2

Liên hệ

Mẫu 3

Liên hệ

Mẫu 1

Liên hệ

Liên hệ

Địa chỉ

Thạch Nham Tây – Hòa Nhơn –
Hòa Vang – TP Đà Nẵng

Số Điện Thoại

Hotline: 0931 60 20 60 -
0906 449 508 - Mr Quân

Email

chungquan111@gmail.com

Giờ Làm Việc

5h00 sáng đến 22h30 tối
tất cả các ngày trong tuần

1