Các chi nhánh

Hệ thống cửa hàng

Đặt Hàng Trực Tuyến

0931 60 20 60

Cửa hàng 45: Ngã Ba Tứ Câu, Hoà Phước, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 782 579

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 44: Số 354 Trường Sơn, Hoà Nhơn, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 783 579

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 43: DT605, Ngã Tư Vành Đai, Lệ Sơn, Hoà Tiến, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 681 379

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 42: DT605, Ngã Ba Dương Sơn, Hoà Tiến, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 682 379

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 41: 17 Nguyễn Văn Cừ, Hoà Hiệp Bắc, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 623 239

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 40: 39 Lý Thái Tông, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 783 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 39: 34 Hồ Quý Ly, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 798 598

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 38: 121 Tô Hiệu, Hoà Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 785 568

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 37: 81 Nguyễn Huy Tưởng, Hoà Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 768 968

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 36: 148 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 735 379

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 35: 35 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 785 569

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 34: 05 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 922 939

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 33: 79B Châu Thị Vĩnh Tế, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 943 579

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 32: 36 Hàm Tử, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 732 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 31: 36 Ngô Thì Nhậm, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 731 969

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 30: 129 Nguyễn Văn Cừ, Hoà Hiệp Bắc, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 731 879

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 29: 279 Kinh Dương Vương, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 732 379

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 02: Phú Hòa 1, Hòa Nhơn, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 789 351

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 03: Dương Lâm 1, Hòa Phong, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 676 722

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 04: Ngã tư Hòa Khương, Hòa Khương, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 789 350

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 05: 33 Trường Sơn, Hoà Thọ Tây, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 676 816

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 06: 478 Tôn Đản, Hoà An, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 645 489

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 07: 83 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 741 994

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 08: Ngã ba Hòa Sơn, DT602, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 792 968

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 09: 617 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 785 279

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 10: 18A Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 641 076

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 11: 144 Trần Nhân Tông, Mân Thái, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 848 879

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 12: 210 Nguyễn Công Trứ, An Hải Đông, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 935 169

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 13: 34A Lê Văn Thứ, Mân Thái, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 935 159

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 14: 82 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 777 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 15: 41 Trương Định, Mân Thái, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 913 479

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 16: 179 Châu Thị Vĩnh Tế, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 951 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 17: 150 Hoàng Văn Thái, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 731 469

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 18: 90 Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 735 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 19: 46 Bắc Sơn, Hoà An, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 789 579

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 20: Cầu Đỏ Tuý Loan, Tổ 10, Hoà Thọ Tây, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 0236 3 765 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 21: 108 Ngô Văn Sở, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 731 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 22: 15 Trần Ngọc Sương , Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 715 279

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 23: 14 Phan Văn Định, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 735 279

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 24: 106 Nguyễn Thị Định, An Hải Bắc, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 921 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 25: 486 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 783 784

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 26: 60 Phạm Hùng, Hòa Châu, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 775 279

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 27: 805 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 731 379

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cửa hàng 28: 67 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - -

Điện Thoại: 02363 731 479

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Liên hệ

Địa chỉ

Trụ sở chính: Trường Sơn – Thạch Nham Tây – Hòa Nhơn –
Hòa Vang – TP Đà Nẵng

Số Điện Thoại

Hotline: 0931 60 20 60 -
0906 449 508 - Mr Quân

Email

chungquan111@gmail.com

Giờ Làm Việc

5h00 sáng đến 22h00 tối
tất cả các ngày trong tuần

1