Các chi nhánh

Hệ thống cửa hàng

Đặt Hàng Trực Tuyến

0931 60 20 60

Chi Nhánh 41: DT605, Ngã Tư Vành Đai, Lệ Sơn - Hoà Tiến - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0931 60 20 60

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Chi Nhánh 41: DT605, Ngã Ba Dương Sơn, Lệ Sơn - Hoà Tiến - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0931 60 20 60

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Chi Nhánh 40: 17 Nguyễn Văn Cừ, Hoà Hiệp Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363623239

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Chi Nhánh 39: 39 Lý Thái Tông, Thanh Khê Tây - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363783179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Chi Nhánh 38: 34 Hồ Quý Ly, Thanh Khê Tây - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363798598

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Chi Nhánh 37: 121 Tô Hiệu, Hoà Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363785568

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Chi Nhánh 36: 81 Nguyễn Huy Tưởng, Hoà Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363768968

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Chi Nhánh 35: 148 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363735379

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Chi Nhánh 34: 35 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông - Sơn Trà - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363785569

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Chi Nhánh 33: 05 Lê Tấn Trung, Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363922939

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Chi Nhánh 32: 79B Châu Thị Vĩnh Tế, Mỹ An - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363943579

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Chi Nhánh 31: 36 Hàm Tử, Mỹ An - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363732179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ Sở 30: 36 Ngô Thì Nhậm, Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 731 969

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ Sở 29: 129 Nguyễn Văn Cừ, Hoà Hiệp Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363731879

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ Sở 28: 279 Kinh Dương Vương, Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 732 379

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 1: Phú Hòa 1, Hòa Nhơn - Hòa Vang - TP. Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 789 351

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 2: Dương Lâm 1, Hòa Phong - Hoà Vang - TP. Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 676 722

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 3: Ngã tư Hòa Khương, Hòa Khương - Hoà Vang - TP. Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 789 350

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 4: 33 Trường Sơn - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 676 816

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 5: 478 Tôn Đản, Hoà An - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 645 489

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 6: 83 Hoàng Văn Thái – Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 741 994

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 7: Ngã ba Hòa Sơn, DT602 - Hòa Vang - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 792 968

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 8: 617 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 785 279

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 9: 18A Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 641 076

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 10: 144 Trần Nhân Tông, Mân Thái - Sơn Trà - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 848 879

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 11: 210 Nguyễn Công Trứ, An Hải Đông - Sơn Trà - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 935 169

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 12: 34A Lê Văn Thứ, Mân Thái - Sơn Trà - TP. Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 935 159

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 13: 82 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 777 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 14: 41 Trương Định, Mân Thái - Sơn Trà - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 913 479

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 15: 179 Châu Thị Vĩnh Tế, Mỹ An - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0233 951 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 16: 150 Hoàng Văn Thái, Hoà Khánh Nam - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 731 469

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 17: 90 Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 735 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 18: 46 Bắc Sơn, Hoà An - Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363789579

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 19: Cầu Đỏ Tuý Loan, Tổ 10, Hoà Thọ Tây - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 765 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 20: 108 Ngô Văn Sở, Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 731 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 21: 15 Trần Ngọc Sương , Hòa Thọ Đông - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 715 279

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 22: 14 Phan Văn Định, Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 735 279

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 23: 106 Nguyễn Thị Định, An Hải Bắc - Sơn Trà - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 921 179

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 24: 36 Trần Cao Vân - Thanh Khê - Đà Nẵng

Điện Thoại: 02363783784

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 25: 60 Phạm Hùng, Hòa Châu - Hòa Vang - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 775 279

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ sở 26: 805 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 731 379

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Cơ Sở 27: 67 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điện Thoại: 0236 3 731 479

Thời Gian Hoạt Động: 5:30 AM - 22:30 PM

Liên hệ

Địa chỉ

Thạch Nham Tây – Hòa Nhơn –
Hòa Vang – TP Đà Nẵng

Số Điện Thoại

Hotline: 0931 60 20 60 -
0906 449 508 - Mr Quân

Email

chungquan111@gmail.com

Giờ Làm Việc

5h00 sáng đến 22h30 tối
tất cả các ngày trong tuần

1